Π. Σάββας 2010-05-01_Περί προγαμιαίων σχέσεων_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 01-05-2010 (Συνάξεις Ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἱπποδρομίου).