Η αληθινή πίστη έχει τα ακόλουθα γνωρίσματα:
α) Πληροφορεί μυστικά τον πιστεύοντα για την αλήθεια της πίστεώς του.
β) Κατευθύνει τα διαβήματά του στον δρόμο της αλήθειας.
 
γ) Τον γεμίζει με ελπίδα που είναι παντοτινή, αμείωτη, καθαρή από κάθε φόβο και κάθε μεταμέλεια και έχει μέσα της την πληρότητα της ευδαιμονίας.
 
δ) Τον γεμίζει με θερμή και ενεργό αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον.
ε) Δίνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
 
στ) Χορηγεί άφθονα τους καρπούς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
 
ζ) Αναπλάθει τον άνθρωπο που έχει διαφθαρεί από τις αμαρτίες.
 
η) Αγιάζει τον πιστό και τον αναδεικνύει εργάτη έργων αγαθών και εικόνα Θεού.
 
θ) Αποκαλύπτει τον Θεό στους πιστεύοντες.

 
ι) Έχει θείες ηθικές αρχές.
 
ια) Χορηγεί ηθικό σθένος στους πιστούς.
 
ιβ) Έχει μαρτυρίες ουράνιες, επίγειες και υποχθόνιες.
 
ιγ) Γεμίζει τον πιστό με ηθική δύναμη, πάνω στην οποία, σαν σε αράγιστη πέτρα, θραύεται κάθε κακό, κάθε απειλή, κάθε κίνδυνος που έρχονται από έξω. Και
 
ιδ) Ανεβάζει τον άνθρωπο υπεράνω των νόμων της φύσεως και νικά την τάξη της φύσεως.
 
Η πίστη που έχει όλα αυτά τα γνωρίσματα είναι αληθινή· επειδή δε η πίστη που έχει περιεχόμενο τον Ιησού Χριστό έχει όλα αυτά τα γνωρίσματα, άρα η πίστη του Ιησού είναι η αληθινή πίστη.
 
 
Από το βιβλίο: Νεκταρίου Κεφαλά Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Ιερών και φιλοσοφικών λογίων θησαύρισμα.
 
Εν Αθήναις 1895, σελ. 7.
 
https://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/09/blog-post_880.htm