Π. Σάββας 2007-04-15_Περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ_1ο μέρος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 15-04-2007 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).