Περί της Αγιορειτικής ανακοινώσεως δια τον πόλεμον εις την Ουκρανίαν
 
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
 
Είναι αλήθεια πως πολύ δύσκολα βλέπει κανείς θέσεις σαν την πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όντως η ανακοίνωση αυτή, είναι εντελώς ξένη από κάθε μονομέρεια και ομιλεί για την πραγματική ειρήνη στην Ουκρανία.
Η σημαντικότητα της ανακοίνωσης αυτής είναι ακόμα πιο μεγάλη, αν προσμετρήσει κανείς το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν μεμονωμένες προβολές απόψεων Αγιορειτών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που αποτελούσαν προέκταση μιας πολεμικής που ερείδετο σε θέσεις των στο Ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα.
 
Σε κείμενο που τιτλοφορείται ‘’Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους περί του πολέμου στην Ουκρανία’’ και που δημοσιεύτηκε στη Romfea.gr στις 24/5/2022, προλογικά ανεφέρετο το εξής: ‘’Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους εξ αφορμής του από του έτους 2014 αρξαμένου πολέμου εις την Ουκρανίαν, μεταξύ αδελφών ηνωμένων απ’ αιώνος με κοινήν εν Χριστώ πίστιν και ιστορίαν, από καιρού έχει προτρέψει τα εν Αγίω Όρει Ιερά Καθιδρύματα ίνα εντείνουν τας δεήσεις και προσευχάς προς κατάπαυσιν αυτού’’.

 
Πολύ σωστά αναφέρει η ανακοίνωση ‘’εξ αφορμής του από του έτους 2014 αρξαμένου πολέμου εις την Ουκρανίαν’’, τοποθετώντας την έναρξη της πολεμικής σύρραξης, όχι τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά το 2014. Αυτή η θέση καταγράφει τα αίτια και τα αιτιατά της του πολέμου αυτού, χωρίς να μπαίνει σε αχρείαστες λεπτομέρειες.
 
Η Αγιορείτικη ανακοίνωση ομιλεί περί πολέμου ‘’μεταξύ αδελφών ηνωμένων απ’ αιώνος με κοινήν εν Χριστώ πίστιν και ιστορίαν’’, υπερπηδώντας θέσεις που εκφράστηκαν από το Άγιο Όρος, οι οποίες αρνούντο ότι ο πόλεμος γίνεται μεταξύ λαών με κοινήν πίστην.
 
Η Αγιορείτικη ανακοίνωση που σκοπό είχε την ειρήνη μεταξύ ‘’μεταξύ αδελφών ηνωμένων απ’ αιώνος με κοινήν εν Χριστώ πίστιν και ιστορίαν’’, απέδειξε τελικά ότι το Αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους και σε θέματα αρχών, όπως και σε θέματα Ορθόδοξης Πίστης, παρά τις όποιες παραφωνίες ακούγονται, θα αποτελεί το προνόμιο δια του οποίου θα δίνεται η μαρτυρία εκείνη που θα αναπαύει το πλήρωμα της Εκκλησίας.
 
Η Αγιορείτικη Κοινότητα εκφράζει την ‘’βαθείαν λύπην αυτής δια τας απωλείας τόσων αδελφών ημών, και την συμπαράστασιν εις τα θύματα της συγκρούσεως’’, κάτι που δυστυχώς πρόσφατες θέσεις από το Άγιο Όρος, προέκταση μιας πολεμικής που ερείδετο σε θέσεις στο Ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα, διεκρίνοντο για τη μονομέρειά των υπέρ της Ουκρανίας και το μένος ενάντια στη Ρωσία, παραγνωρίζοντας τα τόσα εγκλήματα από το έτος 2014, όπως πολύ σωστά τοποθετεί την έναρξη του πολέμου η Αγιορείτικη ανακοίνωση.
 
Οι μονομέρειες υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, τελικά αποδεικνύονται ξένες προς την πραγματική εκζήτηση της ειρήνης. Τελικώς το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους απέδειξε, ότι μπορεί να προσπερνόνται οι όποιες φωνές δεν εκφράζουν αυτό που η εκκλησιαστική συνείδηση υπαγορεύει.
 
 
https://aktines.blogspot.com/2022/06/blog-post_245.html