γίου  θανασίου το Μεγάλου

Ο Παντοκράτορας Θεός, όταν δημιουργούσε δια του Λόγου Του το γένος των ανθρώπων, γνώρισε και την αδυναμία της φύσης τους και ότι αυτή δε θα ήταν ικανή μόνη της να γνωρίσει τον Δημιουργό, ούτε καν να λάβει έννοια Θεού.Διότι Αυτός μεν ήταν άκτιστος, αυτοί δε πλάσματα εκ του μηδενός, Αυτός μεν ήταν ασώματος, οι δε άνθρωποι πλάσθηκαν με σώμα κάπου εδώ κάτω, και γενικά μεγάλες είναι οι ελλείψεις των πλασμάτων, για να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον Πλάστη τους. Και πάλι ως αγαθός Θεός σπλαχνίσθηκε το ανθρώπινο γένος και δεν το άφησε μακριά από τη γνώση Του, για να μην έχει άχρηστη ζωή..

 Αλλά ποια η ωφέλεια των δημιουργημάτων, όταν δε γνωρίζουν τον Δημιουργό τους; Ή πώς θα ήσαν λογικά, όταν δε θα γνώριζαν τον Λόγο του Πατρός, δια του οποίου δημιουργήθηκαν; Καθόλου, μα καθόλου δεν επρόκειτο να διαφέρουν από τα άλογα, εάν δεν ανεγνώριζαν τίποτε περισσότερο από τα επίγεια.
 Γιατί και ο Θεός έκανε αυτούς, από τους οποίους δεν ήθελε να γνωρίζεται; Για να μη συμβεί λοιπόν αυτό, ο Αγαθός μετέδωσε σε αυτούς από την ίδια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και κάνει αυτούς κατ’ εικόνα Του και καθ’ ομοίωσιν, ώστε δια του χαρίσματος Αυτού, αφού αντιληφθούν την εικόνα, εννοώ ασφαλώς τον Λόγο του Πατρός, να μπορέσουν δι’ Αυτού να λάβουν έννοια του Πατρός και γνωρίζοντας τον Δημιουργό τους να ζουν την όντως ευτυχισμένη και μακαρία ζωή.

 Αλλά οι άνθρωποι πάλι παραφρόνησαν και παραμέλησαν τη χάρη που τους δόθηκε με αυτόν τον τρόπο και τόσο πολύ αποστράφηκαν τον Θεό και τός πολύ θόλωσαν την ψυχή τους, ώστε όχι μόνο λησμόνησαν την ορθή αντίληψη περί Θεού, αλλά κι άλλα αντ’ άλλων επινόησαν στους εαυτούς τους. Διότι και τα είδωλα κατασκεύασαν για τους εαυτούς τους αντί της αλήθειας, και προτίμησαν τα ανύπαρκτα από τον πραγματικό Θεό και λάτρεψαν «τήν κτίσιν παρά τόν κτίσαντα» (Ρωμ. 1, 25)και το χειρότερο από όλα είναι ότι την τιμή που ανήκει στον Θεό την απέδωσαν και σε ξύλα και σε λίθους και σε κάθε ύλη, και σε ανθρώπους και ακόμη περισσότερα από αυτά έκαναν, όπως ειπώθηκε στα προηγούμενα. Και τόσο πολύ ασέβησαν, ώστε στο εξής και τους δαίμονες λάτρευαν και τους ανακήρυτταν θεούς, ικανοποιώντας τις επιθυμίες τους.Και θυσίαζαν άλογα ζώα και έσφαζαν ακόμη και ανθρώπους,όπως ειπώθηκε προηγουμένως, κατά την λατρεία των θεών εκείνων, και έτσι υποδουλώνονταν ακόμη περισσότερο στην ακόλαστη μανία εκείνων.
 Για τον λόγο λοιπόν αυτό διδάσκονταν από αυτούς τις μαγείες και τα κατά τόπους μαντεία πλάνευαν τους ανθρώπους και όλοι απέδιδαν τα αίτια της γεννήσεως και της υπάρξεώς τους στα άστρα και σε όλα τα ουράνια σώματα και δεν σκέπτονταν τίποτα περισσότερο από όσα έβλεπαν. Και γενικώς όλα ήσαν γεμάτα από ασέβεια και παρανομία και μόνο ο Θεός και ο Λόγος Αυτού δεν αναγνωρίζονταν, αν και δεν απέκρυψε στην αφάνεια τον εαυτό Του από τους ανθρώπους,ούτε έδωσε σε αυτούς αμυδρή γνώση περί του εαυτού Του, αλλά με πολλούς και διαφόρους τρόπους την εξάπλωσε σε αυτούς.
    Το χάρισμα του «κατ᾿ εκόνα» ήταν από μόνο του αρκετό, για να γνωρίζει ο άνθρωπος τον Θεό Λόγο και δι’ αυτού τον Πατέρα. Επειδή όμως ο Θεός γνώριζε την αδυναμία των ανθρώπων, προνόησε και σχετικά με την αμέλεια αυτών, ώστε, εάν αμελούσαν να γνωρίσουν μόνοι τους τον Θεό, να μπορούν δια των έργων της κτίσεως να μην αγνοούν τον Δημιουργό. Επειδή όμως η αμέλεια των ανθρώπων επεκτείνεται ολίγον κατ’ ολίγον στα χειρότερα, και πάλι ο Θεός προνόησε για αυτήν την αδυναμία τους και έστειλε τον νόμο και τους προφήτες,οι οποίοι ήσαν γνώριμοι σε αυτούς, ώστε και εάν διστάσουν να σηκώσουν το βλέμμα τους στον ουρανό, για να αναγνωρίσουν τον Ποιητή, να έχουν την διδασκαλία εκ των πλησίον. Διότι οι άνθρωποι δύνανται από τους συνανθρώπους τους να μάθουν για τα ανώτερα πράγματα.
 Ήταν δυνατόν να σηκώσουν αυτοί το βλέμμα στο μεγαλείο του ουρανού και αφού κατανοήσουν την αρμονία της κτίσεως, να γνωρίσουν τον ηγεμόνα αυτής, τον Λόγο του Πατρός, ο οποίος δια της προνοίας Του για όλους γνωρίζει σε όλους τον Πατέρα. Και για τον λόγο αυτό κινεί τα πάντα, για να γνωρίζουν όλοι τον Θεό δι’ Αυτού. Ή εάν και τούτο τους ήταν κουραστικό, μπορούσαν να συναναστρέφονται τους αγίους και με τη βοήθεια αυτών να γνωρίσουν τον Δημιουργό των πάντων Θεό, τον Πατέρα του Χριστού,και ακόμη ότι η θρησκεία των ειδώλων είναι αθεΐα και γεμάτη ασέβεια. Ήταν επίσης δυνατό σε αυτούς να είχαν γνωρίσει τον νόμοι και να πάψουν να κάνουν κάθε παρανομία και να ζήσουν βίο ενάρετο. Διότι δεν ήταν μόνο για τους Ιουδαίους ο νόμος, ούτε γι’ αυτούς μόνο αποστέλλονταν οι προφήτες (αλλά αποστέλλονταν προς τους Ιουδαίους και εδιώκονταν από τους Ιουδαίους)·ήσαν όμως ιερό διδασκαλείο, για να γνωρίσει όλη η οικουμένη τον Θεό.
 Ενώ λοιπόν τόσο μεγάλη ήταν η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του Θεού, εντούτοις οι άνθρωποι, επειδή νικήθηκαν από τις πρόσκαιρες απολαύσεις και τις σατανικές φαντασίες και απάτες, δεν παραδέχθηκαν την αλήθεια, αλλά γέμισαν τους εαυτούς τους με περισσότερα κακά και αμαρτήματα, ώστε να μη φαίνονται πλέον λογικοί, αλλά εκ της συμπεριφοράς τους να θεωρούνται ανόητοι. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι έχασαν το λογικό τους και η δαιμονική πλάνη επισκίαζε τα πάντα και απέκρυπτε την γνώση περί του αληθινού Θεού. Τι έπρεπε να κάνει ο Θεός; Να σιωπά για μία τόσο μεγάλη πλάνη και να αφήνει τους ανθρώπους να πλανώνται από τους δαίμονες και να μην γνωρίζουν τον Θεό; Και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε εξαρχής ο άνθρωπος κατ’ εικόνα Θεού; Ήταν προτιμότερο να δημιουργηθεί απλώς ως άλογο ον, παρά αφού δημιουργήθηκε ως λογικό να ζει την ζωή των αλόγων.
   Καί ποία τέλος πάντων νάγκη πρχεν ξ ρχς νά λάβ ννοιαν περί Θεο, φ᾿ σον μάλιστα οτε τώρα εναι ξιος νά λάβ; Δέν πρεπε νά το δοθ οτε ξ ρχς. Καί ποον θά το τό φελος δόξα διά τόν ποιητήν Θεόν, φ᾿ σον δέν τόν προσκυνον ο νθρωποι πού ατός δημιούργησεν, λλά νομίζουν τι λλοι εναι ο δημιουργοί των; Διότι μφανίζεται Θεός νά τούς χ δημιουργήσει δι᾿ λλους καί χι διά τόν αυτόν του. ξ λλου, ταν νας νθρωπος εναι βασιλεύς, δέν φήνει τάς χώρας πού κατέκτησεν λευθέρας νά δουλεύουν ες λλους, οτε νά καταφεύγουν ες λλους, λλά δι᾿ γγράφων τούς πενθυμίζει, πολλάκις δέ καί διά φίλων στέλλει πιστολάς ες ατάς, καί κόμη, άν παραστ νάγκη, διος πηγαίνει καί τούς κάνει νά συσταλον πό τήν παρουσίαν του, στε νά μή πηρετον λλους καί μέν νεκτέλεστον τό δικόν του ργον. Δέν θά λυπηθ Θεός πολύ περισσότερον τά πλάσματα Του, στε νά μή ποπλανηθον μακράν ατο καί νά μή πηρετον ες τά νύπαρκτα, φο μάλιστα ατή πλάνη γίνεται ατία πωλείας καί φανισμο των;
 παξ καί γιναν μέτοχα τς εκόνος το Θεο, δέν πρεπε νά χαθον.
 Τί πρεπε λοιπόν νά κάν Θεός; τί λλο πρεπε νά γίν παρά νά νανεωθ τό «κατ᾿ εκόνα», στε δι᾿ ατο νά δυνηθον ο νθρωποι πάλιν νά Τόν γνωρίσουν; Καί πς λλως θά δύνατο νά γίν ατό παρά διά τς προσελεύσεως ατς τς δίας τς εκόνος το Θεο, δηλαδή το Σωτρος μν ησο Χριστο; Δι᾿ νθρώπων μέν δέν το δυνατόν, πειδή ατοί εχον δημιουργηθ «κατ᾿ εκόνα»· λλ᾿ οτε δι᾿ γγέλων, διότι ατοί δέν εναι εκόνες. Διά τοτο Λόγος το Θεο νηνθρώπησε, διά νά πιτύχ νά ναδημιουργήσ τόν «κατ᾿ εκόνα» νθρωπον, ατός ποος το εκών το Πατρός. Καί δέν το δυνατόν νά γίν λλις, ν δέν ξηφανίζετο θάνατος καί φθορά. Διά τοτο ελόγως λαβε θνητόν σμα, διά νά εναι δυνατόν καί θάνατος νά ξαφανισθ ες ατόν καί ο «κατ᾿ εκόνα» νθρωποι νά νακαινισθον πάλιν. Δι ατήν λοιπόν τήν νάγκην δέν χρειάζετο τίποτε λλο, παρά εκών το Πατρός…
 πως λοιπόν καλός διδάσκαλος πού φροντίζει διά τούς μαθητάς του, κείνους πού δέν δύνανται νά καταλάβουν τά πολύ μεγάλα, τούς κπαιδεύει μέ συγκατάβασιν στω καί διά τν πλουστέρων, τοιουτοτρόπως καί Λόγος το Θεο, πως καί Παλος λέγει, «πειδή ν τ σοφί το Θεο οκ γνω κόσμος διά τς σοφίας τόν Θεόν, εδόκησεν Θεός διά τς μωρίας το κηρύγματος σσαι τούς πιστεύοντας» (Α Κορ 1, 21). πειδή ο νθρωποι, φο πεμακρύνθησαν πό τήν ρθήν ντίληψιν περί Θεο καί εχον στραμμένα πρός τά κάτω τά μάτια, σάν νά εχον βυθισθ ες βυθόν, νεζήτουν τόν Θεόν ες τήν δημιουργίαν καί τά ασθητά, κατεσκεύασαν ς θεούς των νθρώπους θνητούς καί δαίμονας· διά τοτο φιλάνθρωπος καί κοινός Σωτήρ λων, Λόγος το Θεο, λαμβάνει διά τόν αυτόν σμα, καί μέ τούς νθρώπους ς νθρωπος συναναστρέφεται καί βοηθε τάς ασθήσεις λων.
   τσι καί κενοι πού σκέπτονται τι Θεός εναι σωματικός, διά τν ργων τά ποα Κύριος κάνει μέ τό σμα, δι᾿ ατν νά ννοήσουν τήν λήθειαν καί δι᾿ ατο νά σκεφθον τόν Πατέρα. πειδή δέ σαν νθρωποι καί βλεπον τά πάντα ς νθρωποι, σα καί ν πέπιπτον ες τάς ασθήσεις των, βλεπον νά βοηθονται διά τν ασθήσεων, στε μέ λα νά διδάσκωνται τήν λήθειαν. Ετε λάτρευον μέ φόβον τήν κτίσιν, μως τήν βλεπαν νά μολογ Κύριον τόν Χριστόν. Ετε το διάνοιά των προκατειλημμένη πό νθρώπους, στε νά τούς θεωρ θεούς, πό τά ργα μως το Σωτρος, πού σαν μοναδικά συγκρινόμενα πρός πάντα, ποδεικνύεται μεταξύ τν νθρώπων Σωτήρ μόνον Υός Θεο, διότι ο νθρωποι δέν καναν τόσον σπουδαα ργα, σάν ατά τά ποα κανεν Λόγος το Θεο.
 ν καί σαν προκατειλημμένοι καί μέ τούς δαίμονας, βλέποντες μως νά διώκωνται ατοί πό το Κυρίου, ντελαμβάνοντο τι μόνον ατός εναι Λόγος το Θεο καί τι ο δαίμονες δέν εναι θεοί. ν καί εχε κυριευθ νος των πό νεκρούς, στε νά λατρεύουν τούς ρωας καί τούς θεούς πού ναφέρουν ο ποιηταί, βλέποντες τήν νάστασιν το Σωτρος, μολόγουν τι κενοι εναι ψευδες καί μόνον Κύριος εναι ληθινός, Λόγος το Πατρός ποος κυριαρχε καί πί το θανάτου.
 Διά τοτο καί γεννήθη καί ς νθρωπος ζησε καί πέθανε καί νέστη. Μέ τά δικά Του ργα ξησθένισε καί πεσκίασε τά π᾿ αἰῶνος ργα λων τν νθρώπων πού ζησαν, στε που χουν περιπέσει ο νθρωποι νά τούς σηκώσ πό κε, καί νά διδάξ τόν ληθινόν Πατέρα ατο, πως καί διος λέγει· «λθον σσαι καί ερεν τό πολωλός» (Λουκ. 19, 10).

 ΠΗΓΗ:

http://www.imaik.gr/?p=4767#more-4767