Αὐτή ἡ ἱστοσελίδα περιέχει ὀρθόδοξα κείμενα , ὀρθόδοξες ὁμιλίες σέ μορφή mp3 καθώς καί ἀπομαγνητοφωνημένα κείμενα ἤ καί περιλήψεις ὁμιλιῶν. Τά κείμενα καθώς καί οἱ ὁμιλίες ἀφοροῦν στήν Πνευματική ζωή καί τόν πνευματικό ἀγῶνα τοῦ ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ.

Τό ἱστολόγιο ἀφιερώνεται στόν Κύριο Μας Ἰησοῦ Χριστό,τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τούς Ἁγίους Πατέρες. Περιέχει ψήγματα ἀπό τή σωτήρια διδασκαλία τοῦ Κυρίου Μας τοῦ ἱδρυτοῦ  τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.