Εξαρτάται πόσο Ορθοδοξεί κανείς από τή σχέση του μέ τόν Μοναχισμό. Αγαπάς τόν Μοναχισμό; Είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Δέν αγαπάς τόν Μοναχισμό; Προτεσταντίζεις.


Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς
 
Πηγή:ηλεκτρονικό ταχυδρομείο