Π. Σάββας 2009-07-05_Περί ὑπακοῆς_Αγίου Πορφυρίου_Α΄_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 05-07-2009 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Ἀρχονταρίκι).