Π. Σάββας 2009-03-18_Περὶ λογισμῶν_Γέροντος Παϊσίου_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 18-03-2009 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).