Π. Σάββας 2008-01-20 Περὶ ταπεινοφροσύνης_Μεγάλου Βασίλειου_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 20-01-2008 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).