Πηλὸς εἴμεθα, ἄγνοιαν ἔχομεν. Ὁ πηλὸς τὸν πηλὸ κλέπτει. Ὁ πηλὸς τὸν πηλὸ ὑβρίζει. Ὁ πηλὸς τὸν πηλὸ συκοφαντεῖ. Ὁ πηλὸς τοῦ πηλοῦ ἐπαίρεται. Ὁ πηλὸς τὸν πηλὸ πλουτεῖ. Ὁ πηλὸς τοῦ πηλοῦ ἄρχει. Ὁ πηλὸς τὸν πηλὸ δέρει. Ὁ πηλὸς τὸν πηλὸ φυλακίζει.
Καὶ ἐν γένει ὁ πηλὸς τοῦ πηλοῦ θεωρεῖται σοφότερος, δυνατότερος, πλουσιότερος, εὐγενέστερος, τιμιότερος, πλουτῶν ἀνοησίαν καὶ ἄγνοιαν τῆς ἰδίας ὑπάρξεως, τοῦ πόθεν καὶ τοῦ ποὺ εὑρέθει, πὼς ἐγενήθει, τὶς ὁ προορισμός του, ποὺ καταλήγει, τί τὸ μετὰ ταῦτα.
† Γέρων Ἰωσὴφ
ΚΟΥΔΟΥΜΙΑΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
https://proskynitis.blogspot.com/2020/01/blog-post_17.html