Ὅταν ἀνοίγουν συνεχῶς οἱ θύρες τοῦ λουτροῦ,
ἡ θερμότητα πού ὑπάρχει μέσα βγαίνει ἔξω καί σκορπίζεται.
Ἔτσι καί ἡ ψυχή, μέ τίς ἄσκοπες κουβέντες καί τούς θυμούς,
χάνει τήν ζεστασιά πού τῆς δίνει ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα της.

 

Τά χρώματα ξεθωριάζουν,
οἱ ναοί γκρεμίζονται,
οἱ αὐτοκρατορίες πέφτουν,
ἕνας καλός λόγος ὅμως μένει.

 

 Ὅταν μιλᾶς, σκέψου ὅτι ὁ Θεός εἵναι ὁ ἀκροατής σου.

ΠΗΓΗ:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο