α΄. Ἄν θέλεις ἀληθινά νά προσφέρεις δῶρα στό Θεό, μήν ἀτιμάζεις τόν Ἱερέα, πού εἶναι μεσίτης τῶν δῶρων. Τά χέρια τοῦ ἱερέως ὁ Θεός τά ἀξίωσε νά χρησιμοποιοῦνται ὡς ὑπηρέτες του. Διότι ὁ ἱερέας εἶναι ἄγγελος τοῦ Παντοκράτορα Κυρίου καί γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀλλά καί γιά τή διακονία τῆς σωτηρίας τῶν πολλῶν.

 β΄. Δέν ἔχεις ἰκανότητα πρόγνωσης, ὥστε νά γνωρίζεις τά ὅσα ἐπιφυλάσσονται κατά τήν Κρίση. Μήν καταδικάζεις λοιπόν τούς συνανθρώπους σου πρίν ἀπ᾿ αὐτή, διότι δέν εἶσαι σύ ὁ καρδιογνώστης. Εἶσαι κι ἐσύ ἄνθρωπος καί περιμένεις νά ὁδηγηθεῖς κι ἐσύ στό φοβερό βῆμα τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ἀκούσεις τήν ἀπόφαση. Μήν ἀρπάζεις λοιπόν ἐκ τῶν προτέρων τήν κρίση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά μᾶλλον νά παρακινεῖς σέ μετάνοια καί ὄχι στήν ἀπογοήτευση αὐτούς πού ἁμαρτάνουν. (Ἐπιστολές).

 Ἔκαστος ἡμῶν περί ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ Θεῷ:

 ὁ καθένας ἀπό μᾶς θά δώσει λόγο στό Θεό γιά τόν ἑαυτό του.

 Πρός Ρωμ. Ιδ΄: 12

 Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης