Ὅπως ἐκεῖνος πού κρατάει ἀρώματα, προδίδεται, καί χωρίς νά τό θέλει,

ἀπό τήν εὐωδία,

ἔτσι κι ὅποιος ἔχει μέσα του τό Ἅγιο Πνεῦμα,

προδίδεται ἀπό τά λόγια καί τήν ταπείνωσή του.


Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου

 

ΠΗΓΗ:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο