«ΠΝΕΥΜΑ ΟΔΗΓΟΣ»

Ένα αποκρυφιστικό φαινόμενον

Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. 

Το «Πνεύμα Οδηγός» είναι ένα ακόμα κεφάλαιο του σύγχρονου αποκρυφισμού, το οποίο διαδόθηκε ευρύτερα μέσα στα αντιχριστιανικά πλαίσια της «Νέας Εποχής» και κατά περίπτωση σχετίζεται ή με εξωσυμπαντικές οντότητες ή με «αγγέλους» ή με τον Ανώτερο Εαυτό κατά τη νεοεποχίτικη εκδοχή του ή με πνεύματα νεκρών ή με κάποια άλλη πνευματική οντότητα. 

Στα αποκρυφιστικά πλαίσια της «Νέας Εποχής» ή το «Πνεύμα Οδηγός» παρουσιάζεται ως μία πηγή προστασίας, έμπνευσης και πνευματικής καθοδήγησης, που υποτίθεται καθοδηγεί τους ανθρώπους μέσω μίας ευδιάκριτης εσωτερικής φωνής ή μέσω ονείρων ή μέσω διαλογισμού ή μέσω οραμάτων.

Στα ίδια νεοεποχίτικα και αποκρυφιστικά πλαίσια, άλλοτε σχετίζεται με τις λεγόμενες επιθανάτιες εμπειρίες, που εκεί παρουσιάζεται ως οδηγός και άλλοτε γίνεται προσπάθεια να ταυτιστεί με την περί του φύλακα αγγέλου διδασκαλία της Εκκλησίας μας.

Στη δεύτερη περίπτωση συνδυάζεται με το αληθοφανές επιχείρημα ότι η περί του φύλακα αγγέλου εκκλησιαστική διδασκαλία δεν είναι παρά μόνο μία όψη, μιας κοινής πανανθρώπινης θρησκευτικής πεποίθησης, που πρέπει να γίνει ισότιμα αποδεκτή σε όλες τις μορφές της.

Είναι σαφές, ότι στο ζήτημα του «Πνεύματος Οδηγού» βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά μπροστά σε ένα αποκρυφιστικό νεοεποχίτικο φαινόμενο (Πρβλ. Walter Martin, The Kingdom of the Cults, 1997, σ. 348). Δεν είναι δύσκολο για τον ορθόδοξο χριστιανό να αντιληφθεί ότι πρόκειται για μία ακόμη μεθοδεία του πονηρού.

Η Αγία Γραφή και οι θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μάς διαβεβαιώνουν ότι τα πονηρά πνεύματα μετασχηματίζονται σε αγγέλους φωτός (Β’ Κορ. 11, 14) και συνηθίζουν να απατούν τις αισθήσεις. Πολύ δε περισσότερο προκαλούν σύγχυση για την προέλευση των υποτιθέμενων εμπειριών και ιδιαιτέρως σε ανθρώπους, που δεν διαθέτουν εκκλησιαστικά κριτήρια να αξιολογήσουν την πηγή των ποικίλων διδαχών και διαφόρων εμπειριών.

Θα ολοκληρώσουμε τη μικρή αυτή ενημερωτική αναφορά μας στο εν λόγω αποκρυφιστικό φαινόμενο υπενθυμίζοντας την τελική προτροπή του Αποστόλου Πέτρου στη Β’ Καθολική Επιστολή του, για την προσοχή, που πρέπει να επιδεικνύουν οι χριστιανοί: «ίνα μη τη των αθέσμων πλάνη συν απαχθέντες εκπέσητε του ιδίου στηριγμού» (Β’ Πέτρ. 3, 17).

Ορθόδοξος Τύπος, Αριθμός Φύλλου 1975, 17 Μαΐου 2013

http://www.impantokratoros.gr/2FC94873.el.aspx