Ποιοί εἶναι οἱ ἐχθροί του Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ;

Στίς 14 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει λαμπρὰ τὴν Παγκόσμιο Ὕψωση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μας εἶναι τὸ καύχημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ φύλακας ὅλης τῆς οἰκουμένης, σύμφωνα μὲ τὴν ἱερὴ ὑμνολογία.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε μὲ καμάρι πώς, «Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6,14). Αὐτὸ κάνει καὶ ἡ Ἐκκλησία μας ἐδῶ καὶ δύο χιλιετίες.
Ἀλλὰ ὑπάρχουν «ἐκκλησίες» καὶ «χριστιανοί», οἱ ὁποῖοι δὲν τιμοῦν τὸν Τίμιο Σταυρό, καταργώντας στὴν πράξη τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος καυχιόταν γιʼ αὐτόν.
Πρόκειται γιὰ τὴν πανσπερμία τῶν χιλιάδων προτεσταντικῶν αἱρετικῶν ὁμάδων, τῶν ὁποίων τὰ μέλη δὲν ἀποδίδουν τὴν ἁγιογραφικὰ θεμελιωμένη τιμὴ στὸν Τίμιο Σταυρό.Δὲν κάνουν τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, γιὰ νὰ ἁγιάσουν τὸν ἑαυτό τους. Ὅμως ὑπάρχουν καὶ χειρότερα.
Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ βρίζουν μὲ τὰ χειρότερα λόγια τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ τὸν ὑποτιμοῦν ὡς δῆθεν «ἐργαλεῖο θανάτου»! Ἔφτασαν μάλιστα καὶ στὸ σημεῖο νὰ μὴ θέλουν νὰ προφέρουν καὶ τὴ λέξη «σταυρός»!
Στὴν κατάπτυστη λεγομένη «μετάφραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς τοῦ νέου κόσμου» ἀντικατέστησαν τὴ λέξη «σταυρὸς» μὲ τὴ λέξη «ξύλο»! ἔφτασαν ἐπίσης στὴν κατάντια νὰ ἀρνηθοῦν καὶ τὸ σχῆμα τοῦ Σταυροῦ, καὶ νὰ ὁμιλοῦν γιὰ «πάσσαλο» εἰκονίζοντας τὸν Κύριο καρφωμένο σὲ ὄρθιο ξύλο!
Τὸ μόνο ποὺ ἔχουμε νὰ ποῦμε στὴν περίσταση εἶναι πὼς αὐτὸς ποὺ βρίζει ἰδιαίτερα τὸ Σταυρὸ τοῦ Κυρίου εἶναι ὁ διάβολος, διότι «φρίττει καὶ τρέμει, μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν».
Εἶναι ὁλοφάνερο λοιπὸν πὼς ὅσοι τὸν ἀποστρέφονται, ἡ ἀποστροφὴ τους πηγάζει ἀπὸ τὸν μεγάλο σταυρομάχο!

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1989 13 Σεπτεμβρίου 2013