«Μπορεί το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα να σου δίνει το λόγο κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά κάθε μέρα δεν έχουμε γόνατα;
Ποιοι είναι πιο ισχυροί; 
Οι λίγοι που κυβερνούν ή οι πολλοί με τα γόνατα; 

Αυτό γιατί το ξεχάσαμε;
…Αν δεν πιστεύουμε πως τα γόνατα των πολλών θα αλλάξουν αυτόν τον τόπο, ε, τότε δεν μπορούμε να ανήκουμε σ’ αυτόν τον τόπο …”
(+ π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος)