ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ.

Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, Τον προσκύνησαν πρώτοι οι ποιμένες καί οι σοφοί (οι αστρονόμοι) από ανατολών, δηλαδή οί πιο απλοι καί οί πιο σοφοί άνθρωποι τού κόσμου τούτου! Ακόμη καί σήμερα, αυτοί πού ειλικρινέστερα άπ’ όλους λατρεύουν τον Ιησού Χριστό, ώς Θεό καί Σωτήρα, είναι οί πιο απλοί καί οί πιο σοφοί τού κόσμου. Απεναντίας, η διεστραμμένη απλοϊκότητα καί η ήμιμάθεια υπήρξαν πάντοτε εχθροί τής Θεότητος τού Χριστού καί πολέμιοι τού Εύαγγελίου Του.

Ποιοι ήταν οί σοφοί αύτοί άνθρωποι πού ήρθαν άπό άνατολών; Τό ερώτημα μελέτησε έπισταμένως ό άγιος Δημήτριος τού Ροστώφ. Λέει, λοιπόν, ότι την εποχή εκείνη υπήρχαν κάποιοι βασιλείς ορισμένων μικρότερων περιοχών ή καί μεμονωμένων πόλεων στήν Περσία, τήν Αραβία καί τήν Αίγυπτο. Αύτοί ήταν επίσης καί ειδήμονες άστρονόμοι. Τό λαμπρό άστρο, πού είδαν , τούς φανερώθηκε για νά άναγγείλει τή γέννηση τού Νέου Βασιλέως (σ.τ.μ. τού Καινού Άδάμ).

Κατά τον άγιο Δημήτριο τού Ροστώφ τό άστέρι αύτό εμφανίστηκε σ’ αυτούς εννέα μήνες πριν άπό τή γέννηση τού Ιησού Χριστού, ήτοι κατά τον χρόνο τής υπερφυούς συλλήψεως Αυτού στήν παρθενική μήτρα τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. Οί σοφοί άστρονόμοι πέρασαν εννέα μήνες μελετώντας αύτό τό άστέρι καί προετοιμαζόμενοι γιά τό ταξίδι το όποιο  τελικώς πραγματοποίησαν. ’Έφτασαν στη Βηθλεέμ λίγο άφότου γεννήθηκε ό Σωτήρας του κόσμου.

Ό ένας εξ αύτών ονομαζόταν Μελχιώρ. “Ηταν γέροντας με κατάλευκα μαλλιά και γένια. Αύτός πρόσφερε το χρυσάφι ώς δώρο στον Κύριο. Ό δεύτερος ονομαζόταν Γάσπαρ• ήταν νέος με ροδαλό πρόσωπο και αγένειος. Αύτός πρόσφερε το λιβάνι ώς δώρο στον Κύριο. Ό τρίτος ονομαζόταν Βαλτάσαρ- είχε μελαχρινή επιδερμίδα και δασύτριχη γενειάδα. Αύτός πρόσφερε ώς δώρο στον Κύριο το μύρο. Αύτοί ήταν οί «μάγοι με τα δώρα».

Μετά τον θάνατό τους τά σκηνώματά τους μεταφέρθηκαν στήν Κωνσταντινούπολη- άπό τήν Κωνσταντινούπολη στο Μιλάνο καί άπ’ το Μιλάνο στήν Κολωνία. Μπορούμε επίσης νά πούμε ότι οί τρεις αύτοί σοφοί άνδρες εκπροσωπούσαν τις τρεις κύριες φυλές τών ανθρώπων, πού κατάγονταν άπό τούς τρεις γιούς του Νώε: Σήμ, Χάμ καί Ίάφεθ.  Ό Πέρσης σοφός εκπροσωπούσε τούς Ίαφεθίτες, ό Άραβας τούς Σημίτες καί ό Αιγύπτιος τούς Χαμίτες. Έτσι μπορούμε νά πούμε ότι διά μέσου τών τριών αύτών, τρόπον τινά, ολόκληρο το άνθρώπινο γένος προσκύνησε τον Ένανθρωπήσαντα Θεό καί Κύριο!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/12/blog-post_543.html?m=1