Π. Σάββας 2010-02-12_Ποιός εἶναι ὁ ὀρθός βίος τῶν γονέων_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-02-2010 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).