Π. Σάββας 2011-09-01_ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 01-09-11 (Συνάξεις νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).