..Πονᾶμε, λοιπὸν, γιατί οἱ Χριστιανοί μας διστάζουν νὰ κοινωνήσουν.
Διστάζουν νὰ ἐκκλησιαστοῦν, φοβοῦνται νὰ κοινωνήσουν.
Πονᾶμε ἀκόμα, γιατί βλέπουμε Χριστιανοὺς νὰ τρέχουν νὰ κοινωνήσουν πρῶτοι.
Ἁρπάζουν τὸ μάκτρο γιὰ νὰ δεχθοῦν πρῶτοι τὴν Θεία Κοινωνία, γιὰ νὰ μὴν κοινωνήσουν ἄλλοι πρῶτα καὶ τοὺς “μεταδώσουν μόλυνση”
Ὑπάρχει, ἀδελφοί μου, μεγαλύτερο ἁμάρτημα ἀπὸ αὐτό;

Ὑπάρχει μεγαλυτέρα ὕβρις, βλασφημία, προσβολὴ τοῦ Χριστοῦ μας ἀπὸ αὐτὴ τὴν συμπεριφορά;Τί εἶναι ὁ Χριστός;Πιστεύουμε ὅτι εἶναι Θεός;
Ὅτι εἶναι Αὐτὸς ποὺ νίκησε τὸν διάβολο, τὴν ἁμαρτία, τον θάνατο και μας χάρισε
ζωή,ειρήνη,χαρά ,ανάσταση,αφθαρσία,αθανασία;
 
Μακαριστός Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς
Κυριακή της Τυρινής 2021
 
 
https://proskynitis.blogspot.com/2022/03/blog-post_694.html?m=1