Ο άδης πικράνθηκε, όταν σε συνάντησε κάτω.
Πικράνθηκε διότι καταργήθηκε.
Πικράνθηκε, διότι ξεγελάστηκε.
Πικράνθηκε διότι νεκρώθηκε.
Πικράνθηκε, διότι καθαιρέθηκε.
Πικράνθηκε, διότι δεσμεύθηκε.
Έλαβε σώμα και του έτυχε Θεός. Έλαβε γη και συνάντησε ουρανό.
Έλαβε ό,τι έβλεπε και έπεσε όπου δεν έβλεπε.

Που είναι θάνατε το κέντρο σου; Πού είναι άδη η νίκη σου;
Αναστήθηκε ο Χριστός και συ έχεις καταβληθεί.
Αναστήθηκε ο Χριστός και έχουν γκρεμιστεί οι δαίμονες.
Αναστήθηκε ο Χριστός και χαίρουν οι άγγελοι.
Αναστήθηκε ο Χριστός και η ζωή βασιλεύει.
Αναστήθηκε ο Χριστός και δεν υπάρχει νεκρός στο μνήμα.
Διότι με την ανάστασή του ο Χριστός έγινε η αρχή των κεκοιμημένων.
Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος
Χριστός Ανέστη αδελφοί!