“…*Μας προφέρει το ευαγγέλιο ένα φάρμακο μεγάλο για τους πονεμένους, για τους δυστυχισμένους,* και λέγεται αυτό, (το λέει μέσα στο ευαγγέλιο ο Χριστός), τα λόγια είναι: *”είσαι πονεμένος; είσαι κλαμένος; που να πας; που να πεις τον πόνο μου;”*…
..λέγει ένας δικός μας ποιητής πιστός, επάνω της Ηπείρου:
 
“που να πεις τον πόνο σου;
 
*Να τα πεις στα ρεματιά;* _τα παίρνουν τα ρέματα..!_
 
*Αν το πεις τον πόνο σου στην θάλασσα,* _τι μπαίνουν στην θάλασσα;_
 
*Αν τα πεις στα παλάτια*, _σου κλείνουν τις πόρτες…!_

 
*Αν χτυπήσεις στους πλούσιους*, _σας μουτζώνουνε…!_
 
*Αν τα πεις στην μάνα σου,* _ούτε και η μάνα σου…!_ _υπάρχουν πόνοι στον κόσμο που ούτε η μάνα σου , ούτε η γυναίκα σου καταλαβαίνουν…!_
 
*ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΟΥ ΠΟΝΕΜΕΝΕ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΕ ΛΑΕ; EΛΑ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ: Εν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον*
 
*Aυγουστίνος Καντιώτης*
 
_Ορθόδοξα, Πνευματικά&Ωφέλιμα_