Πρέπει να γίνης γενναιότερος.

Να παραταχθής στήθος προς στήθος.

Με ακάθαρτα πνεύματα πολεμείς.

Πρόσεχε να μείνης καθαρός ψυχή τε και σώματι…

 ***

http://www.diakonima.gr/2014/07/31/%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CF%89/