ΚΥΡΙΑΚΗ 14-2-2021

ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (ΖΩΝΤΑΝΗ -ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

Τίτλος κηρύγματος: «Καθαρίσωμεν ἑαυτούς ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος (Β΄ Κορ. 6, 16-18 καί 7, 1), Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφ. Θεοτόκη, Ἑρμ. ἀποστολικῆς περικοπῆς Κυριακῆς ΙΖ΄ Ματθ.,  14-2-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ-ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 09.00-10.00

Τίτλος: 35. Ἡ παραίτηση καί ἀπό τά νόμιμα δικαιώματα χάριν τοῦ Εὐαγγελίου (Α΄ Κορ. 9, 6-13), Ἑρμ. Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 14-2-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30 

 Τίτλος κηρύγματος :87. Πῶς ἐξαλείφονται οἱ κακοί λογισμοί, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Ποιμένος, 14-2-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Πατῆστε  μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJwΕΓΓΡΑΦΗ καί

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-2-2021

ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

Τίτλος κηρύγματος: 88. Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου ἀντίδοτο στό δηλητήριο τοῦ πονηροῦ, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Ποιμένος, 15-2-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)