ΣΑΒΒΑΤΟ 22-8-2020 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 06.00-11.00
Η ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 06.00- 09.00
Τίτλος κηρύγματος: 48. Ὅταν κοινωνοῦμε ἀραιά δέν ἐκπληρώνουμε σωστά τήν θεία ἐντολή- Ἐνστάσεις- Περί Συνεχοῦς Μεταλήψεως, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορ., 22-8-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου(Κήρυγμα)
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 12.00-13.00
Τίτλος: 169. Πότε καί πῶς πρέπει νά διορθώνουμε τούς ἄλλους, Εὐεργετινός, (Β΄ τόμος, Ὑπόθεσις Ν΄), 23-8-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 21.30-22.00
Τίτλος: Βιβλικές προτυπώσεις τῆς Θεοτόκου Α΄, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγ. καί Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιου, 22-8-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΚΥΡΙΑΚΗ 23-8-2020
 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 06.00-11.00
Η ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 06.00- 09.00
Τίτλος: Βιβλικές προτυπώσεις τῆς Θεοτόκου Β΄, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγ. καί Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιου, 23-8-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 12.00-13.00
23. Τό σκάνδαλο τοῦ μητρυιομίκτου καί ὁ ἀφορισμός (Α΄ Κορ. 5, 1-5), 23-8-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.30-01.30
Η ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 20.30- 22.00
Τίτλος κηρύγματος: Ὅσοι δέν κοινωνοῦν συνεχῶς δέν ἔχουν ζωή μέσα τους Α΄ – Περί Συνεχοῦς Μεταλήψεως , Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορ., 24-8-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου(Κήρυγμα)
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ:https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)