ΤΕΤΑΡΤΗ 2-9-2020
ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.30-01.30 Η ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 20.30- 22.00.
Τίτλος κηρύγματος: 50. Ὅσοι δέν κοινωνοῦν συνεχῶς δέν ἔχουν ζωή μέσα τους Β΄ – Περί Συνεχοῦς Μεταλήψεως, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 2-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ:https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΠΕΜΠΤΗ 3-9-2020
ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΤΟΥ ΑΓ. ΠΡΟΦ. ΜΩΫΣΕΩΣ) (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.30-01.30 Η ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 20.30- 22.00 Τίτλος κηρύγματος: Ὁ Ἅγιος Προφήτης Μωϋσῆς ὁ Θεόπτης, Μέγας Συναξαριστής, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 4-9-2020
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ:https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-9-2020
ΚΗΡΥΓΜΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 21.30 Τίτλος κηρύγματος: 51. Ὅσοι δέν κοινωνοῦν συνεχῶς δέν ἔχουν ζωή μέσα τους Γ΄ – Περί Συνεχοῦς Μεταλήψεως, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 4-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ:https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

ΣΑΒΒΑΤΟ 5-9-2020 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 06.00-11.00
Η ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 06.00- 09.00 Τίτλος κηρύγματος: 1. Ὁ ἄρτος πού ἔγινε πέτρα – Θαύματα καί ἀποκαλύψεις στή Θ. Λειτουργία, Ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, 5-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 12.00-13.00
Τίτλος: 170. Πότε καί πῶς πρέπει νά διορθώνουμε τούς ἄλλους, Εὐεργετινός Γ΄, (Β΄ τόμος, Ὑπόθεσις Ν΄), 5-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 21.30-22.00. Τίτλος κηρύγματος: Εἰς τήν παραβολήν τοῦ Ἀμπελῶνος Α΄ (Κυριακή ΙΓ΄ Ματθ.), Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, 5-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΚΥΡΙΑΚΗ 6-9-2020
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 06.00-11.00
Η ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 06.00- 09.00
Τίτλος κηρύγματος: Εἰς τήν παραβολήν τοῦ Ἀμπελῶνος Β΄ (Κυριακή ΙΓ΄ Ματθ.), Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, 6-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 12.00-13.00
Τίτλος:24. Ἡ ἀποβολή τῆς παλαιᾶς ζύμης ἀπό τήν ἐκκλησία (Α΄ Κορ. 5, 6-8), 6-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.30-01.30
Τίτλος κηρύγματος: 2. Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ καί τό 40λείτουργο – Θαύματα καί ἀποκαλύψεις στή Θ. Λειτουργία, Ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, 7-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ:https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)