ΣΑΒΒΑΤΟ 12-9-2020
Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 21.30-22.00
Τίτλος: Ὁμιλία εἰς τήν Κυριακήν πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ Α΄, Θεοφάνους ἐπισκ. Ταυρομενίας τοῦ Κεραμέως, 12-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

ΚΥΡΙΑΚΗ 13-9-2020
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 06.00-11.00
Η ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 06.00- 09.00
Τίτλος:
Τίτλος: Ὁμιλία εἰς τήν Κυριακήν πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ Β΄, Θεοφάνους ἐπισκ. Ταυρομενίας τοῦ Κεραμέως, 13-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 12.00-13.00
25. Ἡ ἀπαγόρευση τῶν συναναστροφῶν μέ πόρνους, πλεονέκτες, εἰδωλολάτρες, λοίδορους, μέθυσους, ἅρπαγες (Α΄ Κορ. 5, 9-13), 13-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ(ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.30-01.30
Η ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 20.30- 22.00
Τίτλος κηρύγματος: Εἰς τήν ῞Υψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ΦΙΛΟΘΕΟΥ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως , 14-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου(Κήρυγμα)
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ:https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)