ΣΑΒΒΑΤΟ 21-11-2020

 
Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 21.00-21.30 
Τίτλος κηρύγματος: Τί προξενεῖ ὁ πλοῦτος (Θ΄ Λουκᾶ), Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικ. Θεοτόκη, 22-11-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22-11-2020 
 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 06.00 -11.00 Τίτλος κηρύγματος: Οἱ πειρασμοί τῶν θλίψεων καί τῆς ἀφθονίας (Θ΄ Λουκᾶ), Μ. Βασιλείου, 22-11-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 12.00-13.00

 
Τίτλος: 33. Ὁ γάμος εἶναι ἀδιάλυτος (Α΄ Κορ. 10-17) Ἑρμ. Ἁγ. Νικοδήμου, 22-11-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 21.00-21.30 
Τίτλος κηρύγματος: 11. Ρίψε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τήν ἀδυναμία σου καί θά βρεῖς ἀνάπαυση- Γεροντικό, Ἀββᾶ Ἀγάθωνος -ἀποφθέγματα, 22-11-2020, Ἀρχιμ. Σάββα ἉγιορείτουΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23-11-2020 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
 
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 06.00-09.00 
 
Τίτλος κηρύγματος: 12. Κάθε ὥρα νά θυμάσαι ὅτι θά κριθεῖς ἀπό τόν Θεό – Γεροντικό, Ἀββᾶ Ἀγάθωνος -ἀποφθέγματα, 23-11-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις) 
Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 21.00-21.30 
 
Τίτλος κηρύγματος: 13. Ἔχε συνεχῶς τόν λόγο τοῦ τελώνου στήν καρδιά σου, Γεροντικό-Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ, ἀποφθέγματα, 23-11-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)–