ΣΑΒΒΑΤΟ 19-12-2020

 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ-ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 
 
Τίτλος κηρύγματος: 46. Ἡ κακία μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τούς ἀνθρώπους, Ἀββᾶ Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, 19-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα ἉγιορείτουΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
 
ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ-ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 09.00-10.00 
 
181. Ὅτι δέν πρέπει νά σκανδαλίζουμε οὔτε νά σκανδαλιζόμαστε, Εὐεργετινός (Γ΄ τόμος, Ὑπόθεσις Γ΄), 19-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

 
 
Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30 
 
Τίτλος κηρύγματος: Ἡ γενεαλογία τοῦ Κυρίου μας (Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ γεννήσεως), Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφόρου Θεοτόκη, 19-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20-11-2020 
 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ Τίτλος κηρύγματος: «Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις» (Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ γεννήσεως), Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφόρου Θεοτόκη, 20-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 09.30-10.30
 
Τίτλος: 37. Οἱ παρθένες καί οἱ χῆρες (Α΄ Κορ. 35-40) Ἑρμ. Ἁγ. Νικοδήμου, 20-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου