ΠΕΜΠΤΗ 24-12-2020 

 
ΟΡΘΡΟΣ-Μ. ΩΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΖΩΝΤΑΝΗ -ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
Τίτλος κηρύγματος:
«Σπλάχνων Ἱωνᾶν…», Στ΄ ᾠδή πεζοῦ Κανόνος Χριστουγέννων, Ἐορτοδρόμιον Ἀγ. Νικοδήμου, 24-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου
 
 ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30 
Τίτλος κηρύγματος:«Ἦλθε σαρκωθείς, Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν…», Στ΄ ᾠδή πεζοῦ Κανόνος Χριστουγέννων, Ἐορτοδρόμιον Ἀγ. Νικοδήμου, 24-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-12-2020 
 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΖΩΝΤΑΝΗ -ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
Τίτλος κηρύγματος:
«Νέον ἐξ Ἀδάμ, παιδίον φυράματος…», Στ΄ ᾠδή πεζοῦ Κανόνος Χριστουγέννων, Ἐορτοδρόμιον Ἀγ. Νικοδήμου, 25-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου
 
 ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30 
Τίτλος κηρύγματος:
α) «Οἱ παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες…», β) «Ποιμένες ἀγραυλοῦντες…» Ζ΄ ᾠδή πεζοῦ Κανόνος Χριστουγέννων, Ἐορτοδρόμιον Ἀγ. Νικοδήμου, 25-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26-12-2020 
 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ -ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
Τίτλος κηρύγματος:
«Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ δροσοβόλος…», Η΄ ᾠδή πεζοῦ Κανόνος Χριστουγέννων, Ἐορτοδρόμιον Ἀγ. Νικοδήμου, 26-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου
 
 ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ-ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 09.00-10.00 
Τίτλος:
«Ἕλκει Βαβυλῶνος ἡ Θυγάτηρ παῖδας…», Η΄ ᾠδή πεζοῦ Κανόνος Χριστουγέννων, Ἐορτοδρόμιον Ἀγ. Νικοδήμου, 26-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30
Τίτλος κηρύγματος:
Ἡ ἀπερίεργος ὑπακοή τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ, Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφ. Θεοτόκη, 26-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27-12-2020

 

ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (ΖΩΝΤΑΝΗ -ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

 

 Τίτλος κηρύγματος:

 

Τά μεγάλα ἀγαθά τῆς ὑπακοῆς, Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφ. Θεοτόκη, 27-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
 
 ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ-ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 09.00-10.00 
 
«Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων…», Ἐρμηνεία περικοπης Κυριακῆς μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφ. Θεοτόκη, 27-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30 
Τίτλος κηρύγματος:
«Μυστήριον ξένον…», Θ΄ ᾠδή πεζοῦ Κανόνος Χριστουγέννων, Ἐορτοδρόμιον Ἀγ. Νικοδήμου, 27-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28-12-2020 
 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
Τίτλος κηρύγματος:
α)«Ἐξαίσιον δρόμον..», β) «Νεηγενές, Μάγων λεγόντων…» Θ΄ ᾠδή πεζοῦ Κανόνος Χριστουγέννων, Ἐορτοδρόμιον Ἀγ. Νικοδήμου, 28-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου
 
 ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30 
Τίτλος κηρύγματος:
«Εὐεπίης μελέεσσιν…», Ἀκροστιχίδα Ἰαμβικοῦ Κανόνος Χριστουγέννων, Ἐορτοδρόμιον Ἀγ. Νικοδήμου, 28-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις
 
ΤΡΙΤΗ 29-12-2020 
 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
Τίτλος κηρύγματος:
«Ἔσωσε λαόν, θαυματουργῶν Δεσπότης…», Α΄ ᾠδή Ἰαμβικοῦ Κανόνος Χριστουγέννων, Ἐορτοδρόμιον Ἀγ. Νικοδήμου, 29-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου
 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις
 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30 
Τίτλος κηρύγματος:
«Ἥνεγκε γαστήρ, ἡγιασμένη Λόγον…», Α΄ ᾠδή Ἰαμβικοῦ Κανόνος Χριστουγέννων, Ἐορτοδρόμιον Ἀγ. Νικοδήμου, 29-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις