ΠΕΜΠΤΗ 7-1-2021

ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ (ΖΩΝΤΑΝΗ -ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣΤίτλος κηρύγματος: 1)«Ἕλκει πρός αὐτόν τήν Θεόδμητον φύσιν..», (Γ΄ ᾠδή) 2)«Πυρσῷ καθαρθείς μυστικῆς θεωρίας…», (Δ΄ᾠδή) Ἰαμβικοῦ Κανόνος Θεοφανείων (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ), Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου, 7-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30
Τίτλος κηρύγματος:
1)«Πεμφθείς πρός Πατρός παμφαέστατος λόγος…», 2) «Αὐτός προσιδών τό περίκλυτον Λόγον…», 3)«Νομήν πρός αὐτήν τήν φερέσβιον φέρων…» Δ΄ᾠδή Ἰαμβικοῦ Κανόνος Θεοφανείων (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ), Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου, 7-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-1-2021
 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ – ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣΤίτλος κηρύγματος: 1) «Ἐχθροῦ ζοφώδους καί βεβορβωρομένου…», 2)«Ἀθρῶν ὁ Πλάστης…», Ε΄ᾠδή Ἰαμβικοῦ Κανόνος Θεοφανείων (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ), Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου, 8-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30 
Τίτλος κηρύγματος:
1) «Μετ’ εὐσεβείας προσδράμωμεν…» (Ε΄ ᾠδή), 2)«Ἰμερτόν ἐξέφηνε σύν πανολβίῳ…», (Στ΄ᾠδή) Ἰαμβικοῦ Κανόνος Θεοφανείων (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ), Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου, 8-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9-1-2021
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ -ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
Τίτλος κηρύγματος:
1)«Ἐκ ποντίου λέοντος…» (Στ΄ ᾠδή), 2) «Ἀνειμένων Πόλοιο…», (Στ΄ᾠδή) Ἰαμβικοῦ Κανόνος Θεοφανείων (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ), Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου, 9-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου.
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ-ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 09.00-10.00
Τίτλος ὁμιλίας:
1)«Ἐφλεξε ρείθρῳ τῶν δρακόντων τάς κάρας…» (Ζ΄ ᾠδή), 2) «Σέ ζωγραφοῦσαν τήν Ἀσσύριον φλόγα…», 3) «Ἀπορραγέντος τοῦ Ἰορδάνου…» 4) «Ἴδμεν τό πρῶτον τήν πανώλεθρον κλύσιν…» (Ζ΄ᾠδή) Ἰαμβικοῦ Κανόνος Θεοφανείων (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ), Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου, 9-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου.
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30«Ἑνί ἑκάστω ἐδόθη ἡ χάρις…», Κυριακή μετά τά Φῶτα, Ἑρμηνεία ἀποστ. περικοπης, Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφ. Θεοτόκη, 9-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10-1-2021
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ -ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
 
Τίτλος κηρύγματος: «Καί αὐτός ἔδωκε τούς μέν Ἀποστόλους…», Κυριακή μετά τά Φῶτα, Ἑρμηνεία ἀποστ. περικοπης, Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφ. Θεοτόκη, 10-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ-ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 09.00-10.00
Τίτλος ὁμιλίας: Περί ἰσότητας καί ἀνισοτήτων, Κυριακή μετά τά Φῶτα, Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφ. Θεοτόκη, 10-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα
(ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30 
Τίτλος κηρύγματος: 1)«Ἐλευθέρα μέν ἡ κτίσις γνωρίζεται…», 2) «Τριττοί θεοειδεῖς ἐμπύρως δροσούμενοι…», Η΄ᾠδή Ἰαμβικοῦ Κανόνος Θεοφανείων (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ), Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου, 10-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11-1-2021
 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
Τίτλος κηρύγματος: 54. Πῶς ἀποκτοῦμε τήν ταπεινοφροσύνη, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Κρονίου, 11-1-2021, Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)