ΠΕΜΠΤΗ 14-1-2021
 
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ-ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
ΣΤΟ Ι. ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 
Τίτλος κηρύγματος: 59. Ἡ ἀληθινή ἀποταγή καί ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀμέλειας, Γεροντικό-
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-1-2021
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
 
Τίτλος κηρύγματος:
60. Ὁ Θεός θέλει τήν ψυχή ἀναμάρτητη, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, 14-1-2021, Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

 
Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30
61. Ἡ θυσιαστική ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Μακαρίου, 15-1-2021, Σάββα Ἁγιορείτου 
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις) (Πατῆστε μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16-1-2021
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ -ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
 
Τίτλος κηρύγματος: 62. Σιωπή καί μόνωση μετά τήν Θ. Μετάληψη, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, 15-1-2021, Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ-ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 09.00-10.00 
 
Τίτλος ὁμιλίας: 182. Περί σκανδάλων καί πῶς οἱ ἀξιωματοῦχοι δέν θά σκανδαλίζουν τούς ὑφισταμένους τους, Εὐεργετινός (Γ΄ τόμος, Ὑπόθεσις Γ΄)-Χρηστοήθεια, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 16-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)