ΣΑΒΒΑΤΟ 16-1-2021

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις).

Τίτλος κηρύγματος : «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν…», (Ἑβρ. ιγ΄, 17), Ἑρμ. Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 17-1-2021, Ἁρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΚΥΡΙΑΚΗ 17-1-2021 (Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ)

ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (ΖΩΝΤΑΝΗ -ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

ZΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

Τίτλος κηρύγματος στήν Θ. Λειτουργία: «Προσεύχεσθε ὑπέρ ἡμῶν…», (Ἑβρ. ιγ΄, 18-21), Ἑρμ. Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 17-1-2021, Ἁρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ-ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 09.00-10.00

 ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw

(Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις). 

Τίτλος ὁμιλίας:  38. Περί τῶν εἰδωλοθύτων-Ἡ γνῶσις καί ἡ ἀγάπη (Α΄ Κορ. 8, 1-7), Ἑρμ. Ἁγ. Νικοδήμου, 17-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα 18.00-19.30 (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

Τίτλος κηρύγματος: 62. Σιωπή καί μόνωση μετά τήν Θ. Μετάληψη, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, 17-1-2021, Σάββα Ἁγιορείτου

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw

 (ΠατῆστεΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις). 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 18-1-2021(Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (ΖΩΝΤΑΝΗ -ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

 (Πατῆστε  μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)ZΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJwΕΓΓΡΑΦΗ καί

Τίτλος κηρύγματος στήν Θ. Λειτουργία: 63. Γίνε νεκρός ἀπέναντι στή δόξα, ἀλλά καί στίς ὕβρεις, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, 18-1-2021, Σάββα Ἁγιορείτου