Σάββατο Βράδυ 23-1-2021

Ἑσπερινός-Ἀπόδειπνο

Τίτλος κηρύγματος:

«Ἰησοῦς Χριστός ἦλθεν ἁμαρτωλούς σῶσαι» (Α΄ Τιμ. 1, 15), Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφ. Θεοτόκη, Ἑρμ. ἀποστολικῆς περικοπῆς Κυριακῆς ΙΔ΄ Λουκᾶ,  24-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24-1-2021

ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (ΖΩΝΤΑΝΗ -ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

 Τίτλος κηρύγματος:

Εἴμαστε ἄξιοι τῆς μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ; (Α΄ Τιμ. 1, 15-17), Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφ. Θεοτόκη- Ὁμιλία κατά τῶν μή μεριμνώντων περί ψυχῆς,  24-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ-ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 09.30-10.30 

33. Περί τοῦ σκανδαλισμοῦ ἀπό τά εἰδωλόθυτα (Α΄ Κορ. 8, 8-13), Ἑρμ. Ἁγ. Νικοδήμου, 24-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα ἉγιορείτουΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ-Κήρυγμα (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 18.00-19.30 

Τίτλος κηρύγματος:

73. Μή θέλεις νά ἀποκτήσεις μεγάλο ὄνομα, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Μιλησίου καί Ἀββᾶ Μωτίου, 24-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις