ΣΑΒΒΑΤΟ 11-7-2020
ΚΗΡΥΓΜΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 22.00: Τίτλος:
Πῶς ἐνεργεῖ ὁ διάβολος, (Κυριακή Ε΄ Ματθ.), Βασιλείου Σελευκείας, Λόγος εἰς τόν δαιμονιζόμενον, 11-7-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 12-7-2020
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 06.00-11.00
Η ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 06.00- 09.00

Τίτλος κηρύγματος : Ἡ ἀδυναμία τοῦ διαβόλου, (Κυριακή Ε΄ Ματθ.), Βασιλείου Σελευκείας, Λόγος εἰς τόν δαιμονιζόμενον, 12-7-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 12.00-13.00
18. Τί ἔχεις πού δέν τό ἔλαβες ἀπό τόν Θεό; (Α΄ Κορ. 4, 7-8), 12-7-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)
ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.30-01.30
Η ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ 20.30- 22.00
Τίτλος κηρύγματος:
20. Ἡ ὠφέλεια τῆς συχνῆς Μεταλήψεως Γ΄, Περί Συνεχοῦς Μεταλήψεως, 13-7-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου