ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 11-4-2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ) (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.00-21.30
Τίτλος κηρύγματος :
Ἑρμηνεία εἰς τό Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων Α΄, Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφόρου Θεοτόκη, 11-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 12-4-2020

ΟΡΘΡΟΣ-Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)

Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία 06.00-10.30
Τίτλος κηρύγματος :
Ἑρμηνεία εἰς τό Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων Β΄, Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφόρου Θεοτόκη, 12-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΟΜΙΛΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 12.00-13.00
Τίτλος ὁμιλίας:

Διδαχή εἰς τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων- Περί τῆς Ἱερᾶς Μεταλήψεως, Ἠλία Μηνιάτη Ἐπ. Κερνίκης καί Καλαβρύτων, 12-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου