Δεῖτε ἕνα ἀποκαλυπτικὸ βίντεο ποὺ ἐνημερώνει τὸν πιστὸ λαὸ γιὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ σχισματικοῦ Ἐπιφανίου καὶ τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὴν ἕνωση μὲ τοῦ Παπικούς.

Μὲ τὴν ἐμφάνιση τῆς σχισματικῆς «Ἐκκλησίας» στὴν Οὐκρανία (ΟCU) παρατηροῦμε ἔντονη ἐντατικοποίηση τῶν ἐπαφῶν τῶν φαναριωτῶν καὶ σχισματικῶν μὲ τοὺς Οὐνίτες καὶ Ρωμαιοκαθολικούς. Τόσο ὁ Ἐπιφάνιος ὅσο καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς UGCC (Οὐκρ. Ἑλληνόρυθμης Ἐκκλησίας) ἔκαναν ἀρκετὲς δηλώσεις γιὰ τὴ μελλοντικὴ συνεργασία καὶ ἑνότητα, οἱ ὁποῖες στέφθηκαν τόσο ἀπὸ τὴν ΟCU ὅσο καὶ ἀπὸ τῆς UGCC ὅτι τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἑνότητα αὐτῶν τῶν ὁμολογιῶν βρίσκεται στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴ Ρώμη.

Εἶναι γενικὰ ἀποδεκτὸ ὅτι οἱ συζητήσεις γιὰ τὴν πιθανὴ ἕνωση μεταξύ της ΟCU καὶ τῆς UGCC εἶναι ὑπερβολή, κλιμάκωση καὶ θεολογία συνωμοσίας. Ὡστόσο, σὲ αὐτὸ τὸ βίντεο θὰ παρέχουμε μόνο….

συγκεκριμένα στοιχεῖα συλλειτουργῶν μεταξύ τους μόνο κατὰ τοὺς δύο μῆνες τοῦ 2019. Ἀλλὰ μὲ τοὺς καθολικοὺς (οὐνίτες) δὲν συλλειτουργοῦν μόνο οἱ «ἱεράρχες» τῆς ΟCU. Θὰ δείξουμε παράδειγμα συλλείτουργου μὲ αὐτοὺς καὶ τῶν ἱεραρχῶν τοῦ Φαναρίου, ἀκόμη καὶ τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2019/12/blog-post_743.html