Προκοπή ψυχῆς σημαίνει προκοπή στήν ταπείνωση·  ἡ ἔλλειψη προκοπῆς καί ἡ ἀτίμωση προέρχονται ἀπό τήν ὑπερηφάνεια. Καλή γνώση τῆς θεοσέβειας σημαίνει καλή γνώση τῆς ταπεινώσεως καί τῆς πραότητος. Ἡ ταπείνωση εἶναι μίμηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀλαζονεία καί τό θράσος καί ἡ ἀναίδεια εἶναι μίμηση τοῦ διαβόλου».

 (Μέγας Βασίλειος)

Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο