Κύριε, Σύ μόνο γνωρίζεις ὅτι ἡ ψυχή μας

Ἐσένα διψᾶ σάν τήν ἄνυδρη γῆ καί Ἐσένα ποθεῖ..
Στάξε στήν καρδιά μας μιά σταγόνα ἀπό τήν Θεία Σου Χάρη
καί ἄναψε μέσα σ’ αὐτήν τήν φλόγα τῆς ἀγάπης Σου..
Κροῦσε στήν δεκάχορδη κινύρα μας μέλη κατανυκτικά καί εὐφρόσυνα..
Σύ πού ἄνοιξες τά μάτια τοῦ τυφλοῦ,
ἄνοιξε τά μάτια τῆς διανοίας μας νά κατανοεῖ τήν ὀμορφιά τῆς Δόξης Σου.
Σύ πού ἔδωσες νερό στήν ἔρημο σ’ ἕνα λαό ἄπειθη καί φιλόνικο,
δῶσε μας κατάνυξη καί δάκρυα στά μάτια
γιά νά δακρύζουμε κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας
μέ ταπείνωση, ἀγάπη καί καθαρή καρδιά.
Ἄς προσεγγίσει ἡ δέησή μας τήν ἀγάπη Σου νά μᾶς χαρίσει τόν ἅγιο σπόρο
τῆς ἀληθείας Σου γιά νά Σοῦ προσφέρουμε
δεμάτια πλήρη κατανύξεως καί δοξολογίας.
Εἰσάκουσον Κύριε τῆς προσευχῆς τῶν δούλων σου,
διά πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων Σου,
ὁ ἐπί πάντων Εὐλογητός, εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος