ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ

Σοι δίδω την καρδία μου και Συ δός μοι την πίστιν. ’Άνευ πίστεως δεν υπάρχουν ένθερμοι προσευχαί, Παναγία.

Το δε προσεύχεσθαι είναι ανάγκη της ψυχής μου, Παρθένε.

Σε παρακαλώ όχι ν’ απομακρύνεις τα εμπόδια τα όποια εγείρονται επί της οδού μου, άλλα δίδου μοι δύναμιν και βοήθει μοι να τα υπερβαίνω…

Βασίλισσα των Αγγέλων, Παντάνασσα Θεοτόκε, Πανύμνητε Παναγία, Κεχαριτωμένη Παρθένε Μήτηρ Θεού, δέξαι, ναι, επάκουσον…

Η μόνη ευχαρίστησις της ψυχής μου την οποίαν επορέγομαι και επιζητώ είναι η ήσυχος συνείδησις, η καθαρότης της καρδίας, η ειρήνη της ψυχής, την οποίαν τρέφει η γλυκεία αγάπη και ο αγνός φόβος του Θεού.

Όταν φθάση το τέλος της ζωής μου, δός μοι, Παναγία,

αφόβως ν’ ατενίσω προς το παρελθόν μου και η τοιαύτη αναπόλησις να μη μοι προξενή την τύψιν της συνειδήσεως.

Χάριτι και φιλανθρωπία του Υιού Σου και Θεού ημών,

ίνα σωθείς ευχαρίστως Σε δοξάζω και Σε ανυμνώ,

Υπερευλογημένη και δεδοξασμένη εις αιώνας αιώνων.

Ό ταπεινός και ελάχιστος Άρχιμ. Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης.

 

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/07/blog-post_9.html