«Προσοχή στὰ παιδιά!»

 
Ἀπόσπασμα 19/09/21
 
Πρίν ποῦμε τὸ δι’ εὐχῶν, ἤθελα να πῶ δυὸ λόγια στὴν ἀγάπη σας, μὲ ἀφορμὴ κάποια ἔγκυρη ἰατρικὴ πληροφόρηση ποὺ ἔχω ὅσον ἀφορᾶ τὸ πολὺ ἐπίκαιρο θέμα τῶν ἐμβολιασμῶν, καὶ μάλιστα τῶν παιδιῶν.
 
Λοιπόν, ὑπάρχουν οἱ ἐπιστήμονες οἱ ὁποῖοι δὲν τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ βγοῦν στὸ ἐπίσημο διαδίκτυο καὶ στὰ ἐπίσημα μέσα μαζικῆς ἐξαπάτησης, γιατὶ ἀκριβῶς εἶναι σιωνοκρατούμενα καὶ δὲν ἐξυπηρετεῖται ὁ στόχος αὐτῶν τῶν παγκοσμιοποιητῶν. Αὐτοὶ ὅμως εἶναι πολὺ μεγάλοι ἐπιστήμονες καὶ ἔχουν φιμωθεῖ, ὅπως γιὰ παράδειγμα εἶναι αὐτὸς ὁ Ταϋλανδὸς, ὁ κύριος Bhakdi, ὁ ὁποῖος ἀγαπάει πολὺ καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ πάρα πολὺ τὴν ἐλευθερία. Καὶ γι’αὐτὸ ἔλεγε, «ἄφησα τὴν πατρίδα μου καὶ ἦρθα στὴν Εὐρώπη, γιατὶ θεωροῦσα ὅτι ἡ Εὐρώπη εἶναι ἐλεύθερη καὶ ἐπειδὴ ὑπάρχει καὶ ἡ Ἑλλάδα». Καὶ μιλάει πάρα πολὺ θερμὰ καὶ ξεσηκώνει ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες καὶ μᾶς λέει νὰ θυμηθοῦμε τὴν ἱστορία μας, καὶ νὰ πάψουμε νὰ φερόμαστε δουλικὰ.
 
Ὑπάρχει ὁ κ. Montagnier, ποὺ ἔχει βραβεῖο Nobel, καὶ πολλοὶ ἄλλοι, ἴσως τοὺς γνωρίζετε καὶ ἐσεῖς, ὅπως ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Pfizer, οἱ ὁποῖοι λένε ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς λένε τὰ συστημικὰ μέσα ἐνημέρωσης τὰ ὁποῖα ἔχουν κατατρομοκρατήσει τοὺς ἀνθρώπους καὶ μᾶς ἔχουν βάλει τὸν φόβο ὅτι ὁ ἰὸς εἶναι φονικότατος. Λοιπὸν, ἐπίσημα καὶ ὑπεύθυνα σᾶς λέω καὶ ἐγὼ σὰν ἰατρὸς ἀλλὰ καὶ ἀναπαράγοντας αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ὅτι δὲν εἶναι καθόλου φονικὸς ὁ ἰὸς. Ἡ ἐπίσημη θνητότητα τοῦ ἰοῦ εἶναι τρεῖς στοὺς δέκα χιλιάδες. Δηλαδὴ, ἡ ἐπιβίωση, νὰ τὸ ποῦμε ἀλλοιῶς, εἶναι πάνω ἀπὸ 99%. Δηλαδὴ, μιλᾶμε γιὰ ἀστεῖα πράγματα. Πολὺ μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἐπικινδυνδυνότητα τοῦ ἐμβολίου. Ὁ ἰὸς δὲν σκοτώνει. Τὸ ἐμβόλιο σκοτώνει. Ἤδη ἐπίσημα ἔχουμε πάνω ἀπὸ 23.000 θανάτους ἐπίσημα καταγεγραμμένους ἀπὸ τὸ Γραφεῖο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ποὺ καταγράφει αὐτοὺς τοὺς θανάτους ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο, καὶ πάνω ἀπὸ 2.000.000 παρενέργειες. Καὶ αὐτὰ εἶναι μόνο τὸ 1- 10% ἀπὸ ὅσα δηλώνονται. Γιατὶ ὅταν ὁ ἄλλος πεθαίνει, δὲν ἔχει τὸν νοῦ του νὰ πάει νὰ δηλώσει στὸ Γραφεῖο ὅτι πέθανε ὁ ἄνθρωπός του. Δηλαδὴ, μπορεῖ νὰ ἔχουμε καὶ 230.000 θανάτους καὶ ἴσως καὶ ἑκατομμύρια, οἱ ὁποῖοι ὅμως δὲν εἶναι καταγεγραμμένοι.

 
Ἕνα εἶναι αὐτὸ· καὶ τὸ ἄλλο ποὺ εἶναι ἀκόμα μεγαλύτερο ἔγκλημα, εἶναι αὐτὸ ποὺ πλασάρεται στοὺς γονεῖς ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἐμβολιαστοῦν τὰ παιδιὰ. Ἀντίθετα, τὰ παιδιὰ ἔχουν πολὺ μεγαλύτερη ἄμυνα ἀπ’ ὅτι οἱ μεγάλοι. Σᾶς εἶπα, ἡ γενικὴ θνητότητα εἶναι τρεῖς στοὺς δέκα χιλιάδες, εἶναι μηδενικὴ, δὲν ὑπάρχει φόβος γιὰ τὰ παιδιὰ. Λοιπὸν, αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ τώρα λένε γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν, πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο ἀκριβῶς λέγαν τὰ ἀντίθετα. Μάλιστα ὁ συγκεκριμένος, ἕνας, ἄς μὴν ποῦμε τὸ ὄνομά του, εἶναι ὑπεύθυνος καὶ τώρα, καὶ βγαίνει στὰ κανάλια, ἔλεγε πρὶν ἕνα χρόνο γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες ὅτι αὐτοὶ δὲν ἔχουν ἀνάγκη, δὲν ἔχουμε πρόβλημα μ’ αὐτοὺς γιὰ νὰ τοὺς ἐμβολιάσουμε γιατὶ εἶναι νέοι καὶ παιδιὰ· καὶ σ’ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὸν ἰὸ. Καὶ τώρα λέει ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα.
 
Λοιπόν, δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐμπαίζουν καὶ νὰ μᾶς κοροϊδεύουν, καὶ δὲν πρέπει νὰ μᾶς καθιστοῦν δούλους. Ὁ κ. Bhakdi μᾶς τὸ λέει ξεκάθαρα ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ μέτρα ἀποσκοποῦν στὴν ὑποδούλωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὸ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος ἕνα ὑποχείριο κάποιων ἐπιτήδειων, γιατὶ καὶ αὐτὴ μασκοφορεῖ, ὅπως μᾶς λέει ὁ ἴδιος, ἐπειδὴ ἀκριβῶς μειώνεται τὸ ὀξυγόνο καὶ αὐξάνεται τὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα, ἀργὰ καὶ σταθερὰ δολοφονεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κάνει ἠλίθιο. Καὶ αὐτὸ θέλουν οἱ παγκοσμιοποιητὲς, νὰ ἔχουν μιὰ γενιὰ ἀνθρώπων ἠλίθιων, ἀνεγκέφαλων, γιατὶ ὅταν κυκλοφορεῖ αὐξημένο τὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος στὸν ὀργανισμὸ, τὰ κύτταρα δηλητηριάζονται, καὶ τὰ ἐγκεφαλικὰ κύτταρα καὶ ὅλα τὰ κύτταρα, καὶ δὲν λειτουργοῦν καὶ δὲν ἀναπτύσσονται. Τὰ μικρὰ παιδάκια τώρα ἔχουν κατατρομοκρατηθεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς δασκάλους καὶ ἀπὸ τοὺς νηπιαγωγοὺς καὶ τρέμουν μὴ βγάλουν τὴ μάσκα τους. Καὶ διαπλάθουμε μιὰ γενιὰ δούλων καὶ ἀνεγκέφαλων.
 
Λοιπόν, παρακαλῶ πολὺ προσέξτε τὰ παιδιά σας. Ὑπάρχουνε γονεῖς καὶ μοῦ τὸ λένε ὅτι κάνουν κάτι πολὺ ἔξυπνο: πηγαίνουν στὸ σχολεῖο τὰ παιδιὰ γιὰ νὰ μὴν τοὺς ποῦν ὅτι δὲν ὑποτάσσεσθε στὸ κράτος, ἀλλὰ τὰ πηγαίνουν χωρὶς τὸ φίμωτρο, χωρὶς τὴ μάσκα. Καὶ δὲν γίνονται δεκτὰ καὶ παίρνουν ἕνα χαρτὶ μὲ ἀριθμὸ πρωτοκόλλου ἀπὸ τὴ διεύθυνση ὅτι δὲν ἔγιναν δεκτὰ τὰ παιδιά τους γιατὶ δὲν τήρησαν τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα, καὶ τὸ παίρνουν τὸ παιδὶ στὸ σπίτι καὶ τελείωσε ἡ ὑπόθεση. Αὐτὸ γίνεται καὶ εἶναι ἀπόλυτα νόμιμο, λοιπὸν, καὶ πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε. Νὰ μὴν παραδίδουμε ἑκούσια τὰ παιδιά μας σ’ αὐτὴ τὴν ὑποδούλωση καὶ σ’ αὐτὴ τὴν καταστροφὴ, θὰ ἔλεγα, ποὺ δὲν εἶναι μόνο, προσέξτε, βιολογικὴ. Τό ‘χουμε πεῖ πολλὲς φορὲς ὅτι εἶναι πρωτίστως πνευματικὴ, γιατὶ τὸ ἐμβόλιο, ὅλα τὰ ἐμβόλια ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν Ἑλλάδα ἐπἰσημα, οἱ ἴδιοι τὸ λένε, δὲν εἶναι συνωμοσιολογία, ἔχουνε κατασκευαστεῖ χρησιμοποιῶντας κυτταρικὲς σειρὲς ἀπὸ ἐκτρωμένα ἔμβρυα, τὰ ὁποῖα ἐκτρώθηκαν γι’ αὐτὸν τὸν λόγο· γιὰ νὰ φτιαχτοῦν κυτταρικὲς σειρὲς διαμελίζοντάς τα ζωντανὰ τὰ ἐκτρωμένα αὐτὰ ἔμβρυα μὲ προγραμματισμένη ἔκτρωση-καισαρική.
 
Λοιπόν, αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα γιατὶ εἶναι μιὰ συμμετοχὴ σὲ φόνο ὅποιος κάνει αὐτὸ τὸ διαβόλιο καὶ τὸ βάζει μέσα του· βάζει ἀνθρώπινες σάρκες, ἔτσι, ἀνθρώπους δηλαδὴ ποὺ ἔχουν δολοφονηθεῖ μὲ τέτοιο τρόπο. Εἶναι ἕνα εἶδος κανιβαλισμοῦ. Μὴ σᾶς σοκάρει ἡ λέξη, αὐτὸ εἶναι! Καὶ εἶναι ἕνας μέγιστος μολυσμὸς ὅλο αὐτὸ. Ἄν ὁ Ἅγιος Θεὸς παρενέβη μὲ τὸ θαῦμα τῶν κολλύβων ποὺ ὅλοι τὸ γνωρίζετε καὶ τὸ γιορτάζουμε κάθε Σάββατο τῆς πρώτης ἑβδομάδας τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, παρενέβη γιὰ νὰ μὴ μολυνθοῦν οἱ Χριστιανοὶ, ὄχι ἀπὸ αἷμα τὸ ὁποῖο θὰ ἔτρωγαν, θὰ ἔμπαινε μὲς στὶς σάρκες τους μἐ αὐτὸν τὸν τρόπο ποὺ μπαίνει τώρα μὲ τὸ ἐμβόλιο, ἀλλὰ ἀπὸ τρόφιμα τὰ ὁποῖα εἶχαν ραντιστεῖ μὲ αἷμα ζώων ἀπὸ θυσίες ποὺ εἴχανε προσφερθεῖ στὰ εἴδωλα. Παρενέβη ὁ Θεὸς καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στὸν τότε Ἀρχιερέα τὶ νὰ κάνει: τοῦ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ βράσει κόλλυβα καὶ νὰ μὴν πάρουν τίποτα οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρόφιμα ποὺ εἶχαν μολυνθεῖ μὲ τὸ αἷμα τῶν εἰδωλοθύτων.
 
Ἄν τότε λοιπὸν, πῆρε τὰ μέτρα της ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μὲ τὴ φώτιση τοῦ Θεοῦ, πόσο μᾶλλον τώρα πρέπει νὰ πάρουμε τὰ μέτρα μας! Καὶ δὲν χρειάζεται ὁ Θεὸς νὰ κάνει πάλι ἕνα ἀνάλογο θαῦμα γιατὶ πλέον τὰ γνωρίζουμε. Τότε ὁ Ἰουλιανὸς τό ‘κανε κρυφὰ. Εἶχε μολύνει τὰ τρόφιμα κρυφὰ, καὶ ἔγινε γνωστὸ στὸν ἀρχιερέα καὶ ἐμπόδισε τοὺς Χριστιανοὺς. Τώρα εἶναι φανερὰ τὰ πράγματα, τὰ λένε οἱ ἴδιοι ὅτι ἔχουνε ὅλα μέσα ἀνθρώπινα κύτταρα, ἀνθρώπινες σάρκες. Καὶ ἀπόδειξη τούτου εἶναι ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας, ὁ ΠΟΥ, ὁ περίφημος ΠΟΥ, ἔχει ὁρίσει ἀνώτατο ὅριο περιεκτικότητας σὲ ἀνθρώπινες σάρκες, ἀνθρώπινα στοιχεῖα σὲ κυτταρικὰ στοιχεῖα στὰ ἐμβόλια. Καταλαβαίνετε, ὑπάρχει ἀνώτατο ὅριο. Δηλαδὴ, σημαίνει ὅλα τὰ ἐμβόλια ἔχουν τέτοια ποὺ προωθοῦν τώρα γιὰ τὴ γρίπη καὶ ἴσως καὶ πολλὰ ἄλλα γιατὶ πολλὰ φάρμακα πλέον ἀποκαλύφθηκε ὅτι χρησιμοποιοῦν κυτταρικὲς σειρὲς γιὰ νὰ παραχθοῦν, καὶ τοὺς λέει ἁπλῶς νὰ μὴν ἔχουν πάνω ἀπὸ ἕνα ὅριο. Ἄρα ὅλα ἔχουνε καὶ ἑπομένως δὲν πρέπει, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, νὰ κοιμόμαστε μὲ τὰ τσαρούχια καὶ νὰ γινόμαστε συνένοχοι σ’ ἕνα τέτοιο εἰδεχθὲς ἔγκλημα.
 
Αὐτά ἤθελα νὰ πῶ στὴν ἀγάπη σας. Ὁ Θεὸς ὅμως νά ‘μαστε βέβαιοι ὅτι τελικὰ θὰ νικήσει ἐφόσον ὅμως καὶ ἐμεῖς θὰ κάνουμε τὸ καθῆκον μας γιατὶ πάντοτε ἡ Ἐκκλησία θὰ ὑπάρχει· κάπου θὰ ὑπάρχει καὶ εἴθε νὰ ὑπάρχει καὶ στὴν Ἑλλάδα μας, καὶ νὰ μὴ χαθεῖ ὅπως χάθηκαν τοπικὲς Ἐκκλησίες ἀλλοῦ.
 
Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν δόξα πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 
Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
 
Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς.