Άλλες προφητείες της Π. Διαθήκης για τον Αντίχριστο

Εκτός από την προφητεία του Ιακώβ έχουμε στην Π. Διαθήκη κι άλλες προφητείες για τον Αντίχριστο. Έτσι:

Ο Μωυσής προφητεύει, λέγοντας: «Δαν σκύμνος λέοντος και εκπηδήσεται εκ του Βασάν.». (Δευτερ. Λγ’ 22). Όπως εκ της φυλής του Ιούδα γεννήθηκε ο Χριστός,

έτσι και από τη φυλή Δαν θα γεννηθεί ο Αντίχριστος. Λέων ονομάζεται ο Χριστός, λέων όμως ονομάζεται και ο Αντίχριστος.

Αλλά ο μεν Χριστός ονομάζεται διά το «βασιλικόν και ένδοξον», ο δε Αντίχριστος «διά το τυραννικόν αυτού και βίαιον», καθώς λέγει ο Ιππόλυτος.

Ο Ησαΐας προφητεύει μεταξύ άλλων για την συντριβή του Αντιχρίστου τα εξής: «… αποστελεί Κύριος Σαβαώθ εις την σην τιμήν ατιμίαν και εις την σην δόξαν πυρ καιόμενον καυθήσεται».

Ο Ιερεμίας προφητεύει τα εξής για την τυραννία του Αντιχρίστου και την ερήμωση που θα φέρει στη γη, «… και ήξει και καταφάγεται την γην και το πλήρωμα αυτής, πόλιν και τους κατοικούντας εν αυτή».

Ο Δανιήλ προφητεύει, ότι ο Αντίχριστος «λόγους προς τον Ύψιστον λαλήσει και τους Αγίους του Υψίστου παλαιώσει και υπονοήσει του αλλοιώσαι καιρούς και νόμον».

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 36-38)

http://makkavaios.blogspot.gr/2016/11/blog-post_37.html