Εισαγωγικά

Ποιος βεβαιώνει όμως, ότι θα ρθεί ο Αντίχριστος αυτός; Για τον ερχομό, του ἱδιοτρόπως» Αντιχρίστου των εσχάτων καιρών, μας βεβαιώνουν προφητείες από την Π. Διαθήκη και σαφείς λόγοι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού:

Σύμφωνα με μια προφητεία του, ο Ιακώβ προλέγει τον ερχομό του Αντιχρίστου στο γιό του Δαν ως εξής:

«Δαν κρινεί τον λαόν αυτού, ωσεί και μία φυλή εν Ισραήλ. Και γενηθήτω Δαν όφις εφ’ οδού, εγκαθήμενος επί τρίβου, δάκνων πτέρναν ίππου και πεσείται ο ιππεύς εις τα οπίσω, την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου» (Γεν. μθ΄ 16-18).

Πιο ολοφάνερα όμως μιλάει ο Κύριος για τον ερχομό του Αντιχρίστου στους άπιστους Ιουδαίους με τούτα τα λόγια:

«Εγώ ελήλυθα εν τω ονόματι του Πατρός μου, και ου λαμβάνετέ με∙ εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω εκείνον λήψεσθε» (Ιωαν. Ε΄ 43). Εάν άλλος έλθει με το ίδιο όνομα του Μεσσία. Λέγει στους Ιουδαίους, αυτόν θα τον αγκαλιάσετε. Αυτός ο «άλλος», για τον οποίο μιλάει ο Χριστός, είναι ο Αντίχριστος, μας λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αρνηθήκανε δηλαδή οι Εβραίοι να πιστέψουν στον αληθινό Θεό. Δεν θα κάνουν όμως το ίδιο και για τον Αντίχριστο.

Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μέσα σε λίγες λέξεις μας καλεί σε εγρήγορση, μας καλεί σ’ επιφυλακή τονίζοντας: «Παιδία εσχάτη ώρα εστί και καθώς ηκούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται…» (Α’ Ιωάν. Β΄ 18)

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 9-10)

 

http://makkavaios.blogspot.gr/2016/10/blog-post_102.html