gennisis03

 Κάθισμα.

Καί νῦν. Θεοτοκίον.

Ἦχος πλ. δ΄. Τήν Σοφίαν καί Λόγον.

  Ἀλατόμητον ὄρος ὁ Δανιήλ,

κιβωτόν ἁγιάσματος ὁ Δαβίδ,

λυχνίαν καί τράπεζαν, καί λαβίδα καί κλίμακα,

καί κεκλεισμένην πύλην, καί θρόνον πυρίμορφον,

Προφητικαί φωναί σε, προέγραψαν Ἄχραντε·

σύ γάρ τόν ἐν νόμῳ, πολυτρόπως λαλοῦντα,

ἀφράστως κυήσασα, Προφητῶν τά αἰνίγματα,

ἱερῶς ἐπεσφράγισας, παρέχουσα τῷ νέῳ λαῷ,

οἷα Μήτηρ τοῦ Θεοῦ Πανάμωμε, φωτισμόν σωτηρίας,

καί χάριν καί ἔλεος.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.