44401
 Αλαλάζοντα χρώματα, αμάραντα άνθη της ερημίας συλλέξαμε

(φωτ. ημερολόγιο Άγιον Όρος 2009, εκδ. ΜΙΛΗΤΟΣ)Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου φωτογραφία: Hadzi Miodrag Miladinovic

Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου
φωτογραφία: Hadzi Miodrag Miladinovic

ποποπ15

γηηξγ

φφφφ

ςςςς05 Ασ

0δφδγ7

σαδφδασ08

φδσαδφσ09

γγγσ10

υυτυτ11

ξξξξ12

ξξξ13

εθθθ14
Πηγή:agioritikesmnimes.blogspot.gr