Η Βλάσφημη σειρά του ALPHA TV μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.
Πρωτοπρ. Νικόλαος  Μανώλης
Εἶναι τέχνη τοῦ Ἑωσφόρου, θέλοντας νὰ βλασφημήσει τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἁγίους, νὰ βάζει τοὺς ἀνθρώπους του νὰ διαπράξουν αὐτὴν τὴν αἰσχρὴ καὶ κολάσιμη ἁμαρτία. Ὁ ἴδιος δὲν τολμᾶ νὰ βλασφημήσει, πείθει ὅμως τοὺς δαιμονόπληκτους καὶ δαιμονισμένους ὀπαδούς του, νὰ μολύνουν τὴν πατρίδα μας καὶ τὴν ὀρθόδοξη συνείδηση τοῦ λαοῦ. Δὲν ἀντέχει νὰ βλέπει τοὺς χριστιανοὺς νὰ ἀγωνίζονται πνευματικὰ αὐτὴν τὴν εὐλογημένη περίοδο. Καίγεται ἀπὸ τὶς νηστεῖες καὶ τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ἐκδικεῖται.
Ὅλο τὸ προηγούμενο διάστημα, ὁ Ἑωσφόρος καὶ τὸ πλῆθος τῶν δαιμόνων του,ὑπέφεραν ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ ποὺ ἀπέδωσαν οἱ πιστοὶ στὴν Κυρία Θεοτόκο, στὴν τόσο μισητὴ ἀπὸ τὸν Διάβολο. Τὸ “Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε”, σὰν βόμβα κατέστρεφε τὶς παγίδες του. Τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου ποὺ ὁδηγεῖται μὲ τὶς πρεσβεῖες της, στὸ μυστήριο τῆςἐξομολόγησης καὶ τῆς θείας Κοινωνίας, ἀνατρέπει τὰ σχέδια τοῦ κοσμοκράτορα. Καὶ αὐτός,ἀναδιπλώνεται, ἐφαρμόζοντας μία ὑποχθόνια, σιωνιστικὴ στρατηγική.
Μέσα στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τὴν πιὸ ἱερὴ περίοδο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ τηλεόρασηἐπιστρατεύτηκε νὰ ἀμαυρώσει τὴν Πίστη μας. Ὅλα τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια σχεδόν, ἐπιδόθηκαν σὲ ἀντιχριστιανικὲς προβολὲς καὶ ἐκπομπές. Ο  ALPHA  ὅμως, ξεπέρασε τὰ ὑπόλοιπα σὲ αἰσχρότητα καὶ βλασφημία. Προσβάλλει κάθε βράδυ τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας μας μὲ τὴν παρουσίαση τῆς ἀπροκάλυπτα ἀντίχριστης σειρᾶς “Μαρία καὶ Ἰωσήφ”. Ἡ ταινία εἶναι διαποτισμένη ἀπὸ προτεσταντικές, σιωνιστικὲς καὶ μασωνικὲς ἀντιλήψεις περὶ τοῦ προσώπου τῆς Θεοτόκου. Προβάλει τὴν νεοεποχίτικη διδασκαλία περὶ τῆς λεγομένης “γίας οκογενείας”,ἐνδεδυμένη μὲ πλούσια σεξιστικὴ συμπεριφορὰ τῶν πρωταγωνιστῶν. Ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη τῶν Ἑλλήνων καὶ εἶναι ἀπροκάλυπτα ἐχθρικὴ πρὸς τὴν διδασκαλία τῆςἘκκλησίας μας.
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ἐπίσκοπος Πενταπόλεως ὁ θαυματουργός, ἔγραψε κάποτε πὼς τοὺς βλάσφημους, ἡ κοινωνία πρέπει νὰ τοὺς τιμωρεῖ γιὰ τὸ δικό της συμφέρον, διότι εἶναι μέλη σάπια καὶ ἀπειλοῦν νὰ μολύνουν ὁλόκληρη τὴν κοινωνία. Ὀφείλει νὰ τοὺς τιμωρεῖ, γιὰ νὰ μὴν ἐπισύρει τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐναντίον της. Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι λοιπὸν ἡ στάση μαςἀπέναντι στὸ βλάσφημο τηλεοπτικὸ κανάλι; Ὁπωσδήποτε, κανεὶς χριστιανὸς νὰ μὴ παρακολουθήσει τὴν ἱερόσυλη αὐτὴ σειρά. Νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ὅλοι στὸ συγκεκριμένο τηλεοπτικὸ σταθμό, ὥστε, ἂν εἶναι δυνατόν, νὰ σταματήσει ἡ προβολὴ τῆς συγκεκριμένης σειρᾶς.

Προχωρώντας ἕνα βῆμα παραπέρα, θὰ ἤθελα νὰ συμβουλεύσω κάθε ἕναν πιστό, ἂν πὰρ’ ἐλπίδα παρακολουθεῖ ἀκρίτως καί μὲ εὐχαρίστηση τὴν σειρὰ αὐτήν, νὰ μὴν προσέλθει αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὸ ἅγιο Ποτήριο, ἂν πρωτίστως δὲν ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν πνευματικὸ καὶ ζητήσει τὴ συγχώρεση τοῦ Θεοῦ, γιατί μόλυνε μὲ τὸ αἰσχρὸ αὐτὸ θέαμα τὴ ψυχὴ του, συμμετέχοντας στὴ βλασφημία.
Κατάνυξις
http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/04/alpha-tv.html