ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 23-01-09.