«Ὅλη ἡ δόξα τῆς θυγατέρας τοῦ βασιλέως εναι ἀπό μέσα της».
(Ψαλμ. μδ΄14).

«Ὤ κόρη γέννημα τῆς γῆς, πού κράτησες τόν Κτίστη στήν ἀγκαλιά Σου! Ἔγινες πράγματι τιμιότερη ἀπ᾿ ὅλη τήν πλάση. Διότι ὁ Δημιουργός μονάχα ἀπό σένα πῆρε σάρκα, τό πρῶτο καί καλύτερο μερίδιο ἀπό τή φύση μας».

(Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Λόγος Α΄εἰς τό Γενέσιον, ΕΠΕ9, 197)  

*************************