Ρώτησε κάποιος Προσκυνητής τον Άγιο Παΐσιο

Μας ακούει η Παναγία γέροντα όταν της μιλάμε;
Ο γέροντας του απάντησε:
Πως δεν ακούει ευλογημένε!

Ἐνα Υπεραγία Θεοτόκε βοήθησέ με ,να πεις
είναι σαν να την τραβάς από το φουστάνι .

Θα γυρίσει πίσω να δει τι θέλεις.

Αγίου Παισίου